Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 322553 ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA Moch Bambang Sulistio
2 727981 TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING Murat Gökalp
İbrahim Özgül
Ethem Kaplan
3 602170 ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Bedri Yavuz Hatunoğlu
Murat Gökalp
Aytaç Akbaş
4 991743 PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI Özlem Akdeniz Yolaç
Serdal IŞIKTAŞ
5 645275 OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Feyman Aptula
Serdal IŞIKTAŞ
6 887378 YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI Sabit MENTEŞE
ARZU DOĞAN
7 739039 KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Duygu Hızal
Serdal IŞIKTAŞ