Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 322553 ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA Moch Bambang Sulistio
2 727981 TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING Murat Gökalp
İbrahim Özgül
Ethem Kaplan
3 602170 ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Bedri Yavuz Hatunoğlu
Murat Gökalp
Aytaç Akbaş
4 991743 PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI Özlem Akdeniz Yolaç
Serdal IŞIKTAŞ
5 645275 OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Feyman Aptula
Serdal IŞIKTAŞ
6 887378 YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI Sabit MENTEŞE
ARZU DOĞAN
7 739039 KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI Duygu Hızal
Serdal IŞIKTAŞ
8 197401 THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS Marie Martin
9 577427 RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI Sevim Küçük Karahan
Latife Özaydın
Şeyda Yıldırım Parlak
10 625453 AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI Latife Özaydın
Sevim Küçük Karahan
Şeyda Yıldırım Parlak
11 369303 YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ FIGEN YAMAN LESINGER
ceyhun kırok
12 756102 ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI Kübra Demiröz
13 781824 THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL İnanç Uçaröz
Yeşim Üstün Aksoy
14 633724 COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Merve Karafistan
Serdal IŞIKTAŞ
15 503654 SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA nazli uygun
16 745838 PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI Şeyda Yıldırım Parlak
Latife Özaydın
Sevim Küçük Karahan
17 281373 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Şefika Doğan
18 257131 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS Ayşegül Sümeyye DALGIÇ
Hakan ÖZBAŞARAN
19 742563 TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS Suhad Rebhi Al-Natoor
20 502162 THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE Nevin ALGÜL
21 564602 PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE Nevin ALGÜL
22 173258 RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES Nevin ALGÜL
23 172949 IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE Nevin ALGÜL
24 993828 THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA Nevin ALGÜL
25 371507 EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT) OGBONNA EMMANUEL NNAMUCHI
26 286983 COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS Suresh Aluvihara
27 866251 PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES Yousri Attia Mohamed
28 789790 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ FIGEN YAMAN LESINGER
ahmet bozdoğan
29 688158 INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION Goknur Yasa Atmaca
Ali Erdogmus
30 594051 21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI Eser Atamtürk Buran
Emine Kıvanç ÖZTUĞ
31 387455 THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS Barış Özmanevra
Tanju Bulut
32 846343 TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ Nurhan DOĞAN
İsmet DOĞAN
33 331420 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Gül Güler
Şefika Doğan