ITEC 2022 WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
01.09.2022 12:30 - 13:30 ATÖLYE
SINIF YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER

Doç. Dr. Figen YAMAN LESİNGER
01.09.2022 14:00 - 15:00 ATÖLYE
METAVERSE VE EĞİTİM

Doç. Dr. İrfan Şimşek - İstanbul Üniversitesi - Cerrehpaşa
01.09.2022 16:00 - 17:00 ATÖLYE
MEDYA OKURYAZARI ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı - Sakarya Üniversitesi
01.09.2022 17:00 - 18:00 PANEL 1
ANA TEMA: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMDE YENİ GELİŞMELER
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU - Dekan
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma ÖZMEN - Öğretim Üyesi

 
02.09.2022 11:00 - 12:00 ATÖLYE
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÇOCUKLARIN ÖĞREN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yardımcı Doçent Dr. Mustafa Öztunç - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 14:00 - 15:00 ATÖLYE
EĞİTİM VE POPÜLER KÜLTÜR

Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 15:00 - 16:00 ATÖLYE
PANDEMİ SONRASI EĞİTİM SÜREÇLERİNİN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ

Doç. Dr. Tufan Çötok - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 16:00 - 17:00 PANEL 2
Ana Tema: Ataerki ve Kadın
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Fatoş Silman:  İş Yaşamında Kadın: Cam Tavan Kırılabildi mi?
Yrd.Doç.Dr Şerife Özbiler: Akademisyen Anne Olmak: Akademide Kadının Görünmez Emeği
Yrd.Doç.Dr. Sarem Özdemir: Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik Unsurları
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç: Kıbrıs Türk kadın Şairlerin Şiirinde Ataerki