CONFERENCE PROGRAMME
Date Time Event
01.09.2022 08:00 - 17:00 PLEASE REGISTER
LÜTFEN KAYDINIZI YAPTIRINIZ
01.09.2022 10:00 - 10:30 Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ - Vice Rector
Prof. Dr. İbrahim Levent TANER - Rector
01.09.2022 10:30 - 11:30 Prof. Dr. Muzaffer ELMAS - Rector
Speech Title: New Developments in Quality in Higher Education
01.09.2022 11:30 - 12:30 Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI
Speech Title: Educational Technology and Teacher Education in the VUCA World
01.09.2022 13:30 - 14:00 LUNCH BREAK
01.09.2022 14:00 - 15:00
Halls Papers / Author(s)
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ

Oral Presentation
TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING
Author(s): Murat GÖKALP, Ibrahim ÖZGÜL, Ethem KAPLAN
Language: English
THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS
Author(s): Marie MARTIN
Language: English
THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL
Author(s): Inanç UÇARÖZ, Yeşim ÜSTÜN AKSOY
Language: English
COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
Author(s): şefika DOĞAN
Language: English
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 2

Session Chair
Prof. Dr. Ahmet ADALIER

Oral Presentation
ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Author(s): Bedri Yavuz HATUNOĞLU, Murat GÖKALP, Aytaç AKBAŞ
Language: English
KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
Author(s): Duygu HIZAL, Serdal IŞIKTAŞ
Language: English
PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
Author(s): şeyda YILDIRIM PARLAK, Latife ÖZAYDIN, Sevim KÜÇÜK KARAHAN
Language: English
01.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 3

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖZTUNÇ

Oral Presentation
RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI
Author(s): Sevim KÜÇÜK KARAHAN, Latife ÖZAYDIN, şeyda YILDIRIM PARLAK
Language: Turkish
AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI
Author(s): Latife ÖZAYDIN, Sevim KÜÇÜK KARAHAN, şeyda YILDIRIM PARLAK
Language: Turkish
YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Figen YAMAN LESINGER, Ceyhun KIROK
Language: Turkish
COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Author(s): Merve KARAFISTAN, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
01.09.2022 15:00 - 16:00 Prof. Dr. Carlos Francisco De Sousa REIS
University of Coimbra, Portugal
Speech Title: Two Core Competencies for the 21st Century: Creativity and Critical Thinking in Complementarity
01.09.2022 16:00 - 17:00 Prof. Dr. Robert G. DOYLE
Associate Dean, Harvard University, United States
Speech Title: The Admission Process for American Colleges
02.09.2022 10:00 - 11:00 Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Cankaya University, Turkey

Speech Title: Education: Is online learning the 'new normal'?

02.09.2022 11:00 - 12:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Tolgay KARANFİLLER

Oral Presentation
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS
Author(s): Ayşegül Sümeyye DALGIÇ, Hakan ÖZBAŞARAN
Language: English
RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS
Author(s): Suresh ALUVIHARA
Language: English
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 3

Session Chair
Prof. Dr. Fatoş SİLMAN

Oral Presentation
THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT)
Author(s): Ogbonna Emmanuel NNAMUCHI
Language: English
INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION
Author(s): Goknur YASA ATMACA, Ali ERDOGMUS
Language: English
02.09.2022
11:00 - 12:00


Hall 2

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Serdal IŞIKTAŞ

Oral Presentation
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ
Author(s): Figen YAMAN LESINGER, Ahmet BOZDOĞAN
Language: Turkish
21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI
Author(s): Eser Atamtürk BURAN, Emine Kıvanç ÖZTUĞ
Language: Turkish
TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ
Author(s): Nurhan DOĞAN, Ismet DOĞAN
Language: Turkish
02.09.2022 12:00 - 13:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 1

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Yeşim ÜSTÜN AKSOY

Oral Presentation
PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI
Author(s): özlem AKDENIZ YOLAÇ, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Author(s): Feyman APTULA, Serdal IŞIKTAŞ
Language: Turkish
ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI
Author(s): Kübra DEMIRÖZ
Language: Turkish
THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS
Author(s): Barış ÖZMANEVRA, Tanju BULUT
Language: Turkish
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 2

Session Chair
Assist. Prof. Dr. Azmiye YINAL

Oral Presentation
YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI
Author(s): Sabit MENTEŞE, Arzu DOĞAN
Language: Turkish
02.09.2022
12:00 - 13:00


Hall 3

Session Chair
Assoc. Prof. Dr. Tolgay KARANFİLLER

Oral Presentation
ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA
Author(s): Moch Bambang SULISTIO
Language: English
SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA
Author(s): Nazli UYGUN
Language: English
02.09.2022 14:00 - 15:00
Halls Papers / Author(s)
02.09.2022
14:00 - 15:00


Hall 1

Session Chair
Prof. Dr. Mustafa şahin DUNDAR

Oral Presentation
TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS
Author(s): Suhad Rebhi AL-NATOOR
Language: English
THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA
Author(s): Nevin ALGÜL
Language: English
PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES
Author(s): Yousri ATTIA MOHAMED
Language: English
WORKSHOPS
Date Time Workshop(s)
01.09.2022 12:30 - 13:30 ATÖLYE
SINIF YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER

Doç. Dr. Figen YAMAN LESİNGER
01.09.2022 14:00 - 15:00 ATÖLYE
METAVERSE VE EĞİTİM

Doç. Dr. İrfan Şimşek - İstanbul Üniversitesi - Cerrehpaşa
01.09.2022 16:00 - 17:00 ATÖLYE
MEDYA OKURYAZARI ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı - Sakarya Üniversitesi
01.09.2022 17:00 - 18:00 PANEL 1
ANA TEMA: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMDE YENİ GELİŞMELER
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU - Dekan
Prof. Dr. Ferhan ODABAŞI - Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatma ÖZMEN - Öğretim Üyesi

 
02.09.2022 11:00 - 12:00 ATÖLYE
SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÇOCUKLARIN ÖĞREN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yardımcı Doçent Dr. Mustafa Öztunç - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 14:00 - 15:00 ATÖLYE
EĞİTİM VE POPÜLER KÜLTÜR

Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 15:00 - 16:00 ATÖLYE
PANDEMİ SONRASI EĞİTİM SÜREÇLERİNİN YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ

Doç. Dr. Tufan Çötok - Sakarya Üniversitesi
02.09.2022 16:00 - 17:00 PANEL 2
Ana Tema: Ataerki ve Kadın
Konuşmacılar:
Prof.Dr. Fatoş Silman:  İş Yaşamında Kadın: Cam Tavan Kırılabildi mi?
Yrd.Doç.Dr Şerife Özbiler: Akademisyen Anne Olmak: Akademide Kadının Görünmez Emeği
Yrd.Doç.Dr. Sarem Özdemir: Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik Unsurları
Yrd.Doç.Dr. Mihrican Aylanç: Kıbrıs Türk kadın Şairlerin Şiirinde Ataerki
POSTER PRESENTATIONS
Date Time Event