Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
322553 ACCOUNTABILITY OF STREET-LEVEL BUREAUCRACY: TEACHERS AS FRONT LINER OF EDUCATION SECTOR IN INDONESIA
727981 TEACHER'S OPINIONS ON VALUES EDUCATION IN SOCIAL SCIENCES TEACHING
602170 ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIMLE YAPILAN MATEMATIK DERSINE YÖNELIK GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
991743 PANDEMI SONRASI OKUL ÖNCESI DÖNEM ÖĞRENCILERININ DAVRANIŞ PROBLEMLERI ETKILERININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERINDE İNCELENMESI
645275 OKUL YÖNETİMİ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL ÖRGÜT YAPISININ ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
887378 YÖNETICININ OKUL BAŞARISINDA YERI VE ÖNEMI
739039 KKTC’DE YER ALAN MESLEK LISELERINDEKI ÖĞRENCI BILGI VE BECERI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI
197401 THE 4TH INDUSTRIAL SUPERINTENDENT: TRANSFORMING PUBLIC SCHOOL SYSTEMS BEYOND 21ST CENTURY MINDSETS
577427 RUTINLERE DAYALI MODEL’IN DOWN SENDROMLU BIR ÇOCUK VE EBEVEYNIYLE UYGULANMASI: VAKA ÇALIŞMASI
625453 AKRAN ETKILEŞIMI DEĞERLENDIRME (AKED) ÖLÇEĞININ GELIŞTIRILMESI
369303 YENİLİKÇİ OKUL İKLİMİNE SAHİP İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
756102 ÖZEL EĞITIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZINDE ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞITIMI HIZMET SÜRECINE AILE KATILIMI
781824 THE VIEWS OF PREPARATORY SCHOOL TEACHERS ABOUT THE LEARNERS’ SPEAKING SKILL
633724 COVİD-19 SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
503654 SCIENCE AND TECH CURRICULUM IN CANADA
745838 PRADER-WILLI SENDROMU OLAN ÇOCUKLARIN YAŞ GRUPLARI VE ANNE-BABA İHTIYAÇLARI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI
281373 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY
257131 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS WITH METAHEURISTICS
742563 TEMPORARY LOGISTIC HUBS PREPOSITIONING FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE DISASTER OPERATIONS
502162 THE EFFECT OF METAVERSE AND OTHER VIRTUAL APPLICATIONS ON BRAND ADVERTISEMENTS, BRAND APPROACHES: NIKE EXAMPLE
564602 PSYCHO-SEMIOTIC LANGUAGE USES OF GLOBAL AND REGIONAL "FEELING OF FEAR" THROUGH POSSIBLE VIRTUAL REALITY CREATED IN THE REAL UNIVERSE
173258 RELATIONSHIP BETWEEN MAKEUP AND THE FILM INDUSTRY THROUGH DESIRED ATTRACTION AND ATTRACTION TO MANIPULATE GENERAL PERCEPTION IN CHARACTER DESIGN: SOUTH KOREA DIGITAL MEDIA SERIES
172949 IS THERE AN EFFECT OF COMING FROM THE COMMON LANGUAGE BRANCH IN THE FORMATION OF THOUGHT? KOREAN LANGUAGE EXAMPLE
993828 THE COMPATIBILITY OF THE FILM ADAPTATIONS AND TRAGIC VERSIONS OF THE EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA AS A WOMAN WITH THE BELIEF AND MANAGEMENT SYSTEM THAT FED CLEOPATRA
371507 EVIDENCE BASES FOR FURTHER INCLUSION OF A UNIQUE THERAPEUTIC PROCEDURE - HYPERBARIC OXYGEN THERAPY (HBOT)
286983 COMPOSITIONAL AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATIONS OF A SRI LANKAN BRICK CLAY VARIETY TOWARDS SOME ADVANCED CHEMICAL CATALYTIC APPLICATIONS
866251 PERFORMANCE REVIEWS OF PROMINENT EXPERIMENTAL PORE PROBING ANALYTICAL TECHNIQUES
789790 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, K.K.T.C. BANKALARI ÖRNEĞİ
688158 INVESTIGATION OF SONOPHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF A NOVEL AXIALLY SCHIFF BASE SUBSTITUTED SILICON PHTHALOCYANINE SONOSENSITIZER, SYNTHSIS AND CHARACTERIZATION
594051 21. YY MÜZIK ÖĞRETMENLERININ MÜZIK TEKNOLOJILERINDEKI YETERLILIKLERINE İLIŞKIN TUTUM VE GÖRÜŞLERI
387455 THE EFFECT OF DIGITAL ADDICTION AND OF THE GAMES WHICH HAVE VIOLENT CONTENTS ON STUDENTS
846343 TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA MEME KANSERİNE BAĞLI ÖLÜM EĞİLİMLERİ
331420 COLLABORATIVE LEARNING ATTITUDE SCALE FOR SPECIAL TALENT STUDENTS: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY