Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
268586 DİSLEKSİK BİREYLERİN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE OYUNLAŞTIRMA
111541 VIEWS FOR PARENTAL PARTICIPATION IN ASSISTING CHILDREN WITH DISABILITIES IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT COMPREHENSIVE CLASSES IN NIGERIA
263320 EFFECTS OF PRIOR-KNOWLEDGE OF CHEMISTRY HOME-BASED PRACTICE (PKCHBP) ON CHEMISTRY STUDENTS’ PERFORMANCE, INTEREST, RETENTION, AND ATTITUDE AMONG SECONDARY SCHOOLS IN KATSINA STATE, NIGERIA
975022 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARININ TIP VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNE ENTEGRASYONU
324967 CONFLICTS BETWEEN TEACHERS AT A LIBYAN SCHOOL: CAUSES AND MANAGEMENT STRATEGIES
204641 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARINDA KÜLTÜRE DUYARLILIK
627125 COMPARATIVE ANALYSIS OF JOB SATISFACTION AMONG STATE AND PRIVATE SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN LIBYA
828785 COMPARING WOMEN EDUCATION IN AFGHANISTAN & PAKISTAN
206813 EFL LEARNERS
267367 THE IMPACT OF TWO DIFFERENT PATTERNS IN AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY ON DEVELOPING COMPUTER MAINTENANCE SKILLS AMONG INTERMEDIATE SCHOOL STUDENTS
215521 HOW IN-SERVICE TRAINING PROGRAMMES PREDICTED TEACHER PERFORMANCE IN PUBLIC BASIC SCHOOLS IN UPPER-DENKYIRA EAST MUNICIPALITY OF GHANA.
453472 THE ROLE OF ATTACHMENT STYLES IN SELECTING THE TYPE OF CHILDBIRTH IN MOTHERS REQUESTING NATURAL AND CESAREAN CHILDBIRTH IN ISFAHAN
869812 THE BATTLE OF RECOMMENDATIONS: INFLUENCE OF ALGORITHMIC VS. SOCIAL RECOMMENDATIONS ON NETFLIX USERS
979156 KÜRESELLEŞME VE YÜKSEKÖĞRETİMDE İZOMORFİZM: BETİMSEL BİR ANALİZ
594237 TÜRKIYE DEVLET KONSERVATUVARLARININ ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI
721578 THE ROLE OF WOMAN TO CREATE RECYCLED AND SUSTAINABLE OMANI JEWELLERY
527682 THE PALESTINIAN FEMINIST PRESENCE ON SOCIAL MEDIA : FILASTINIYAT FACEBOOK PAGE AS A MODEL
457641 STORYTELLERS AS LIVING MEMORY TRANSLATORS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF NARRATIVES OF FEMALE MUJAHIDEEN HAVVA
305393 THE PERSPECTIVES OF TEACHERS ON THE USE OF TECHNOLOGY AT THE ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
357362 THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON COMMUNICATION BARRIERS IN HIGHER EDUCATION
147818 EXAMINING THE CHALLENGES WOMEN FACE IN LEADERSHIP POSITIONS AT SCHOOLS: INSIGHTS FROM LIBYAN DISTRICT
246380 FARKLI İDEOLOJİLERE SAHİP GAZETELERDE ÇOCUKLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN CİNAYETLERİNİN SUNUMU
687814 KADIN VE GAZETECİ OLMAK (Fİ DİZİSİ ÖZGE EGELİ KARAKTERİ BAĞLAMINDA İNCELEME)
784634 ETIKETLEME TEORISI ÇERÇEVESINDE SOSYAL DIŞLANMA VE SUÇ ALGISI; SAKARYA ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI
256611 ALGI YÖNETIMINDE SOSYAL MEDYA'NIN ROLÜ: ÇIN'IN UYGUR TÜRKLERI'NE UYGULADIĞI BASKININ X(TWITTER) ÜZERINDEKI ETKILERI
941222 TIKTOK’UN LOGOSUNUN SÖYLEM ANALIZI VE GÖSTERGEBILIM AÇISINDAN İNCELENMESI
597426 TELEVİZYON VE KUTUPLAŞTIRMA ‘’KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ’’ ÖRNEĞİ
739270 SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON: 2023 MARAŞ MERKEZLİ DEPREMDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARIN İNCELENMESİ
294568 GAZETECİLİK MESLEK ETİĞİNİN AMERİKAN SİNEMASINDA SUNULUŞ BİÇİMİ: NIGHTCRAWLER FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
435193 İNTERNET HABERLERİNDE ETİK SORUNLAR: DİLAN POLAT HABERLERİ ÖRNEĞİ
850338 COVİD-19 SALGINI BAĞLAMINDA KRİZ YÖNETİMİ İLETİŞİMİ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI WEB SİTESİNDEKİ HABERLER ÜZERİNE BİR ANALİZ
310858 YENİ MEDYADA SAHTE HABERLERİN YAYILMASI: X ÖRNEĞİ ETİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
852932 THE EFFECTIVENESS OF PRACTICAL TEACHING TRAINING FOR PRE-SERVICE KURDISH EFL TEACHERS IN ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENTS
921844 SOSYAL MEDYA YORUMLARINDA SUSKUNLUK SARMALI KURAMININ ETKISI ÜZERINE NETROGRAFIK BIR ARAŞTIRMA: İSRAIL-FILISTIN SAVAŞI ÖRNEĞI
277699 CONNECTING CLASSROOMS EXPLORING EDUCATORS' USE OF WHATSAPP FOR PROFESSIONAL LEARNING
355650 DEZENFORMASYON VE MİSENFORMASYON EKSENİNDE KADIN VE ERKEKLERDE TIK TUZAĞI KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
121445 EV HANIMLARININ DIJITAL OKURYAZARLIK YETERLILIĞI
410139 MESLEK YAŞAMINDA CAM TAVAN SENDROMUNUN İNCELENMESİ: KARİYER SAHİBİ BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
843785 EMPOWERING WOMEN PERSPECTIVES ON GRAPHIC DESIGN IN PAKISTAN FROM 2000 TO 2020
135993 HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
848031 ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERINDE SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA CINSIYETÇI İÇERIK FARKINDALIĞI ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME
819556 SOSYAL BILGILER ÖĞRETMENLERININ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCILERININ EĞITIMINE YÖNELIK GÖRÜŞLERI
413793 KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DEMİNG DÖNGÜSÜ UYGULAMASI
874184 SIVIL HAVACILIKTA KRIZ YÖNETIMI: 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESI ÖRNEĞI
908667 SANAL DÜNYADA HAYAT BULAN KADIN GİYİM KOLEKSİYONU
155159 KEMALİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI GAZENNE DOKUMA KUMAŞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMI
697152 INVESTIGATING THE INFLUENCE OF STEM EDUCATION ON WOMEN'S CAREER ADVANCEMENT IN THE 21ST CENTURY
559737 TÜRK HALK DANSLARINDA ERIL ŞIDDET
854694 2010-2024 YILLARI ARASINDA TÜRK SİNEMASINDA KADIN KONULU FİLMLERE DAİR BİR İNCELEME
560635 ORTA OKULLARDA GÖREV YAPAN OKUL İDARECILERININ KAPSAYICI EĞITIM HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI VE ÖNERILERI
553298 EĞITIMDE YAPAY ZEKA KULLANIMI
164507 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKTEN KORKMA NEDENLERİ
241992 21. YY’DA ÜST KADEME YÖNETİCİLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ, İŞ DOYUMU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
681600 UNVEILING PERCEPTIONS, ATTITUDES AND OBSTACLES IN EMBRACING PHARMACEUITCAL CARE: INSIGHTS FROM A UAE HEALTHCARE INSTITUITION
678581 KADININ GÜNDELİK HAYATI VE KENT MERKEZİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ERZURUM ÖRNEĞİ
159181 AN INQUİRY İNTO THE CHARACTERİSTİCS OF PARKS EQUALLY UTİLİZED BY WOMEN AND MEN: THE EXAMPLE OF TRABZON FAROZ-GANİTA COASTAL PARK
678292 ULUSLARARASI EĞITIM PROGRAMLARI VE ÖĞRETIM ÇALIŞMALARI DERGISINDEKI ARAŞTIRMALARA İLIŞKIN İÇERIK ANALIZI:2011-2023
679209 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNE UYGULANAN MOBBİNGİN İNCELENMESİ
495983 FEMINIST EDEBIYATIN ANNE-KIZ SÖYLEMI
655232 TWICE EXCEPTIONAL CHILDREN IN THE CROATIAN GUIDELINES FOR WORKING WITH GIFTED CHILDREN AND PUPILS
803965 TİPOGRAFİNİN BASILI VE DİJİTAL TASARIMDAKİ ÖNEMİ VE KULLANIMI
430608 DISORIENTED FEMININITY: EXPLORING GENDER STRUGGLES IN SHAKESPEARE'S ANTONY AND CLEOPATRA AND THE MERCHANT OF VENICE
423867 REVISITING ANGELA CARTER’S THE PASSION OF NEW EVE THROUGH A MOTHERIST POSTFEMINIST LENS