Paper List


# Paper Code Paper Title Authors
1 777713 REVISED ALTERNATIVE MODEL FOR CONTINUING PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT LULAMA MDODANA-ZIDE
Matseliso Mokhele-Makgalwa
2 926328 ENGAGED PEDAGOGIES TO SUPPORT SOCIAL RESPONSIBILTY IN HE Ingrid Geier
3 389921 COGNITIVE PRACTICES TO SUPPORT COMPUTATIONAL THINKING Osman Yasar
4 721174 DEVELOPMENT OF FORMATIVE ASSESSMENT SKILLS: A SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE ON LANGUAGE TEACHER EDUCATION Dilara SOMUNCU
Nuray ALAGÖZLÜ
5 193693 OKUL YÖNETICILERININ VE ÖĞRETMENLERIN DIJITAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERI ILE ÖZNEL İYI OLUŞLARI ARASINDAKI İLIŞKI Nejat İra
Şevket Güngör
Gözde Özenç İra
6 360447 DIFFICULTIES & CHALLENGES OF TEACHING TRANSLATION IN THE CONTEXT OF PANDEMIC CRISIS: COVID-19 AS A CASE STUDY Saber Oubiri
7 697630 ASCERTAINING THE REPERCUSSION OF COVID-19 PANDEMIC AS MALEDICTION AND BENEDICTION ON EDUCATION SYSTEM IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR Shazia Tabassum Shah
8 845201 A COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS' LISTENING COMPREHENSION TAUGHT THROUGH CAPTIONED VIDEO AND AUDIO Niloofar Hosseini
Mehdi Ghasemi
9 567833 ASSESSING THE IMPACT OF E-LEARNING AS A TOOL IN THIS ERA OF GLOBALIZATION FOR SOCIAL STUDIES CURRICULUM DELIVERY OF EDUCATION IN OGUN STATE, NIGERIA Tokunbo Oladebinu
10 222779 THE EFFECT OF THE LEADERSHIP STYLES OF THE PRINCIPALS ON THE CULTURE IN SCHOOLS tarkan gülmez
Sabit MENTEŞE
Eda GÜVEN SARI
11 906443 KKTC’İNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI Nazife Uçar
12 158504 EXAMINING THE ROLE OF INSTRUCTIONAL RESOURCES IN THE IMPLEMENTATION OF 2167 HISTORY SYLLABUS IN ZIMBABWE WALTER SENGAI
WALTER SENGAI
13 218847 PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE INTEGRATION OF GEOGEBRA IN THE TEACHING OF MATHEMATICS IN SOUTH AFRICAN HIGH SCHOOLS Lindiwe Mokotjo
Matseliso Mokhele
14 895531 COPING WITH STRUGGLING PRE- SERVICE TEACHERS IN TEACHER TRAINING PROGRAMS. Kerim Karabacak
15 774014 COMPETENCE OF THE EDUCATIONIST, A MAJOR TREND IMPACTING EDUCATION OGBONNA EMMANUEL NNAMUCHI
16 210795 TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN TERMS OF FORMER EXPERIENCE AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE TURKISH WORLD BASED ON TALIS 2018 DATA: SAMPLE OF TURKEY AND KAZAKHSTAN Volkan Hasan Kaya
17 282629 TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS: DOES GENDER AND STREAM BACKGROUND MAKE ANY DIFFERENCE? A POST COVID-19 PERSPECTIVE Hilal Ahmad Malla
18 657919 ASSESSMENT OF LEARNING OR ASSESSMENT FOR LEARNING: LESSONS LEARNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC Nejdet KARADAĞ
19 474526 TÜRKIYE VE KKTC’DEKI OKUL ÖNCESI KAYNAŞTIRMAYLA İLGILI YAPILAN ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇIRILMESI: İÇERIK ANALIZI İzlem TOPAL
20 285305 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ERKEN GEOMETRİ BECERİLERİNİ KAZANMALARINDA SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ETKİSİ Ayşegül Durmaz
EMİNE YILMAZ BOLAT
21 272927 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALANLARININ İNCELENMESİ; KKTC ÖRNEĞİ Çiğdem Karagülmez Sağlam
22 931169 TÜRKİYE’DE E-DEĞERLENDİRME ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ İÇERİK ANALİZİ Himmet Turgut
23 246272 META-ANALYSIS STUDY ON THE EFFECT OF DIFFERENT VARIABLES ON NOMOPHOBIA AND PHOMOPHOBIA Ahmet Arnavut
Mehmet Beyazsacli
Aliye Arnavut
24 984461 INFLUENCE OF TEACHING CULTURE ON STUDENTS’ SATISFACTION: A PHENOMENOGRAPHIC STUDY IN FINNISH UNIVERSITIES Zahra Hosseini
25 731525 BİR GRUP ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINDA İNTERNETİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Ali Çoban
26 856156 ÖĞRETMENLERIN TEKNOLOJIK BILGI YETERLILIKLERININ ÖNEMININ SANAL SINIF YÖNETIMI AÇISINDAN İNCELENMESI Çağrı Yaşar
Hasan Yaşar
27 643889 PANDEMIDE KRIZ YÖNETIMINE YÖNELIK EĞITIM KURUMLARINDA ORTAYA KONULAN PLANLAMA VE UYGULAMALAR; KUZEY KIBRIS ÖRNEĞI Elif Asvaroğlu
28 522804 KKTC İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Sermin İYİCAN
29 866952 PANDEMI SÜRECINDE UZAKTAN EĞITIM: SINIRLILIKLAR VE ÖNERILER Elif Bardak
30 637280 KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ; KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM Nazife Uçar
31 922276 SOS ÇOCUK KÖYÜNDE KALAN 7-11 YAŞ ÇOCUKLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Elvan Leman Karayeğen
32 996369 DIJITAL ÇAĞDA AÇIK EĞITIM KAYNAKLARININ ÖNEMI Oğuz Çoşan
33 630852 YÖNETICILERIN PANDEMI ÖNCESI VE PANDEMI DÖNEMINDE ÇEVRE ILE OKUL LIDERLIĞI DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI Münüre Ayar
Neriman Vamık
Şengül Tümkan
Fahri Tümkan
34 192547 COVID-19 SÜRESINCE KKTC MESLEKI TEKNIK OKULLARINDAKI EĞITIM POLITIKALARINA İLIŞKIN ÜNIVERSITE, ORTA/LISE OKUL İDARECI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI Oya Denizer
35 222460 İLKÖĞRETİME OKULA GİDEMEDEN BAŞLAMAK Feyzan Oktay
36 274392 SCOPUS VERI TABANINDA KADIN ÖĞRETMEN VE MESLEKI GELIŞIM KAVRAMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI Şengül Tümkan
Fahri Tümkan
37 729021 EĞİTİMİN KONTROL ALTINA ALINMASINDA DENETMENLERİN BİREYİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Oya Denizer
38 636880 PANDEMİ SONRASI ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Gökay Eser
Burcu Yeşilada ESER
Akış Yeşilada
Süleyman Uzun
39 452170 COVİD-19 SÜRESİNCE KKTC’DE HİZMET VEREN LİSELERDE MÜDÜRLERİN VE ÖĞRETMNELERİN EĞİTİM DÖNEMİNDE DENETİM KONTROLLERİ Oya Denizer
40 505714 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNU NELER ETKİLEDİ? Gökay Eser
Burcu Yeşilada ESER
Akış Yeşilada
Süleyman Uzun
41 385444 COVID 19 SÜRECINDE UYGULANAN UZAKTAN EĞITIM MODELINDE MAĞUSA BÖLGESI ORTAÖĞRETIM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZIK ÖĞRETMENLERININ YAŞADIĞI SORUNLARA İLIŞKIN DURUM Rahme Yahi
Hulusi Yahi
42 184624 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Bahar KUMSAL
43 113009 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Ramazan Korkmaz
44 803362 YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ BEKLENTİLERİNE GÖRE İLKOKULLARIN FİNANSAL KAYNAK SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Harun AKŞAHİN
45 245462 PANDEMI DÖNEMINDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (KKTC)’DE İLKÖĞRETIM SÜRECI RASİHA YEREL AROĞLU
46 533774 SINIF ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI DISIPLIN MODELLERI ÜZERINE YAPILAN BILIMSEL RASİHA YEREL AROĞLU
47 903682 “POLATPAŞA LISESINDEKI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERIN PANDEMI DÖNEMINDEKI UZAKTAN EĞITIMDE MOTIVASYONUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERE İLIŞKIN DURUM DEĞERLENDIRILMESI” Hulusi Yahi
Rahme Yahi
48 138959 BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLERİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ İpek SÖNMEZKALE
Sedat ÖĞÜT
Serdal IŞIKTAŞ
49 337411 AKIL VE ZEKÂ OYUNLARININ KKTC ORTA EĞİTİM KURUMLARINDA SEÇMELİ DERS OLMASININ ÖNEMİNİN İNCELENMESİ İpek SÖNMEZKALE
Sedat ÖĞÜT
Serdal IŞIKTAŞ
50 439051 ADAY ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM DENETMENLERİNİN REHBERLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Meltem Adalı
51 655847 DENETİME YÖNELİK OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENEBİLECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Seda Yüksel
Meltem Adalı
Hülya HAMZAOĞULLARI
Meryem Ece SUCUOĞLU
52 956817 GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN “EĞİTİM YÖNETİMİ” UYGULAMALARI: FİNLANDİYA VE K.K.T.C ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI Seral ALİCİK
53 246825 L2 LEXICAL REINFORCEMENT THROUGH MOBILE APPLICATIONS IN NORTHERN CYPRUS Buse SAKALLI
Naciye Kunt
54 177366 YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA TEKNOLOJI OKURYAZARLIĞI Akış Yeşilada
Burcu Yeşilada ESER
Nesrin Menemenci Bahçelerli
Gökay Eser
Mustafa Çırakoğlu
55 225123 DIJITAL VATANDAŞLIK EĞITIMI VE PAYDAŞLARIN ROLÜ Osman Vaiz
Nesrin Menemenci Bahçelerli
56 680771 YÖNETİMDE UZAKTAN YÖNETİM İLE YERİNDEN OKUL YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Orçun Ayda
Emine AKTUNÇ ÜLKER
Nedime Ayda
57 676066 OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARIN MALİ DURUMLARININ VE BÜTÇE YÖNETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Harun AKŞAHİN
58 460730 OKULLARDA ŞİDDETİN SEBEPLERİ Laden BORAN
İbrahim Taşkan
59 155493 INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND BUSINESS VALUES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT Azmiye YINAL
Gülşen Özkök
Ayhan Datlı
60 885207 SPOR MERKEZI KULLANAN AKTİF SPORCULARİN SERBEST ZAMAN DOYUMU DURUMUNUN BELİRLENMESİ Figen Yaman
61 924556 AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROL Muhammed AYDIN