ITEC Publications


Indexing in ERIC

To submit your paper to be indexed by ERIC: https://eric.ed.gov/submit

Makalenin ERIC Veri Tabanında taranmasını isteyen yazarlar için duyuru:

Makalenizin ERIC alan indeksi tarafından taranması için https://eric.ed.gov/submit linkini kullanarak makalenizi sabmit edebilirsiniz. Tarandıktan sonra ERIC veritabanında makalenizin bulunduğu sayfanın çıkıtısı ile belgeleyebilirsiniz.

TOJET Special Issues

ITEC 2016 - Special Issue July: http://tojet.net/special/2016_7_1.pdf