Accepted Papers


Paper Code Paper Title Paid Full Paper
777713 REVISED ALTERNATIVE MODEL FOR CONTINUING PROFESSIONAL TEACHER DEVELOPMENT
926328 ENGAGED PEDAGOGIES TO SUPPORT SOCIAL RESPONSIBILTY IN HE
389921 COGNITIVE PRACTICES TO SUPPORT COMPUTATIONAL THINKING
721174 DEVELOPMENT OF FORMATIVE ASSESSMENT SKILLS: A SOCIOCULTURAL PERSPECTIVE ON LANGUAGE TEACHER EDUCATION
193693 OKUL YÖNETICILERININ VE ÖĞRETMENLERIN DIJITAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERI ILE ÖZNEL İYI OLUŞLARI ARASINDAKI İLIŞKI
360447 DIFFICULTIES & CHALLENGES OF TEACHING TRANSLATION IN THE CONTEXT OF PANDEMIC CRISIS: COVID-19 AS A CASE STUDY
697630 ASCERTAINING THE REPERCUSSION OF COVID-19 PANDEMIC AS MALEDICTION AND BENEDICTION ON EDUCATION SYSTEM IN THE UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR
845201 A COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS' LISTENING COMPREHENSION TAUGHT THROUGH CAPTIONED VIDEO AND AUDIO
567833 ASSESSING THE IMPACT OF E-LEARNING AS A TOOL IN THIS ERA OF GLOBALIZATION FOR SOCIAL STUDIES CURRICULUM DELIVERY OF EDUCATION IN OGUN STATE, NIGERIA
222779 THE EFFECT OF THE LEADERSHIP STYLES OF THE PRINCIPALS ON THE CULTURE IN SCHOOLS
906443 KKTC’İNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI
158504 EXAMINING THE ROLE OF INSTRUCTIONAL RESOURCES IN THE IMPLEMENTATION OF 2167 HISTORY SYLLABUS IN ZIMBABWE
218847 PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE INTEGRATION OF GEOGEBRA IN THE TEACHING OF MATHEMATICS IN SOUTH AFRICAN HIGH SCHOOLS
895531 COPING WITH STRUGGLING PRE- SERVICE TEACHERS IN TEACHER TRAINING PROGRAMS.
774014 COMPETENCE OF THE EDUCATIONIST, A MAJOR TREND IMPACTING EDUCATION
210795 TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN TERMS OF FORMER EXPERIENCE AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE TURKISH WORLD BASED ON TALIS 2018 DATA: SAMPLE OF TURKEY AND KAZAKHSTAN
282629 TECHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE AMONG SENIOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS: DOES GENDER AND STREAM BACKGROUND MAKE ANY DIFFERENCE? A POST COVID-19 PERSPECTIVE
657919 ASSESSMENT OF LEARNING OR ASSESSMENT FOR LEARNING: LESSONS LEARNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC
474526 TÜRKIYE VE KKTC’DEKI OKUL ÖNCESI KAYNAŞTIRMAYLA İLGILI YAPILAN ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇIRILMESI: İÇERIK ANALIZI
285305 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ERKEN GEOMETRİ BECERİLERİNİ KAZANMALARINDA SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİN ETKİSİ
272927 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALANLARININ İNCELENMESİ; KKTC ÖRNEĞİ
931169 TÜRKİYE’DE E-DEĞERLENDİRME ÜZERİNE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ İÇERİK ANALİZİ
246272 META-ANALYSIS STUDY ON THE EFFECT OF DIFFERENT VARIABLES ON NOMOPHOBIA AND PHOMOPHOBIA
984461 INFLUENCE OF TEACHING CULTURE ON STUDENTS’ SATISFACTION: A PHENOMENOGRAPHIC STUDY IN FINNISH UNIVERSITIES
731525 BİR GRUP ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN KİTAP OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINDA İNTERNETİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
856156 ÖĞRETMENLERIN TEKNOLOJIK BILGI YETERLILIKLERININ ÖNEMININ SANAL SINIF YÖNETIMI AÇISINDAN İNCELENMESI
643889 PANDEMIDE KRIZ YÖNETIMINE YÖNELIK EĞITIM KURUMLARINDA ORTAYA KONULAN PLANLAMA VE UYGULAMALAR; KUZEY KIBRIS ÖRNEĞI
522804 KKTC İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
866952 PANDEMI SÜRECINDE UZAKTAN EĞITIM: SINIRLILIKLAR VE ÖNERILER
637280 KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ; KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM
922276 SOS ÇOCUK KÖYÜNDE KALAN 7-11 YAŞ ÇOCUKLARININ ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
996369 DIJITAL ÇAĞDA AÇIK EĞITIM KAYNAKLARININ ÖNEMI
630852 YÖNETICILERIN PANDEMI ÖNCESI VE PANDEMI DÖNEMINDE ÇEVRE ILE OKUL LIDERLIĞI DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI
192547 COVID-19 SÜRESINCE KKTC MESLEKI TEKNIK OKULLARINDAKI EĞITIM POLITIKALARINA İLIŞKIN ÜNIVERSITE, ORTA/LISE OKUL İDARECI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI
222460 İLKÖĞRETİME OKULA GİDEMEDEN BAŞLAMAK
274392 SCOPUS VERI TABANINDA KADIN ÖĞRETMEN VE MESLEKI GELIŞIM KAVRAMLARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
729021 EĞİTİMİN KONTROL ALTINA ALINMASINDA DENETMENLERİN BİREYİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
636880 PANDEMİ SONRASI ORTAÖĞRETİMDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
452170 COVİD-19 SÜRESİNCE KKTC’DE HİZMET VEREN LİSELERDE MÜDÜRLERİN VE ÖĞRETMNELERİN EĞİTİM DÖNEMİNDE DENETİM KONTROLLERİ
505714 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNU NELER ETKİLEDİ?
385444 COVID 19 SÜRECINDE UYGULANAN UZAKTAN EĞITIM MODELINDE MAĞUSA BÖLGESI ORTAÖĞRETIM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZIK ÖĞRETMENLERININ YAŞADIĞI SORUNLARA İLIŞKIN DURUM
184624 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
113009 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
803362 YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ BEKLENTİLERİNE GÖRE İLKOKULLARIN FİNANSAL KAYNAK SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
245462 PANDEMI DÖNEMINDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI (KKTC)’DE İLKÖĞRETIM SÜRECI
533774 SINIF ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI DISIPLIN MODELLERI ÜZERINE YAPILAN BILIMSEL
903682 “POLATPAŞA LISESINDEKI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCILERIN PANDEMI DÖNEMINDEKI UZAKTAN EĞITIMDE MOTIVASYONUNU ETKILEYEN FAKTÖRLERE İLIŞKIN DURUM DEĞERLENDIRILMESI”
138959 BELLEK DESTEKLEYİCİ STRATEJİLERİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
337411 AKIL VE ZEKÂ OYUNLARININ KKTC ORTA EĞİTİM KURUMLARINDA SEÇMELİ DERS OLMASININ ÖNEMİNİN İNCELENMESİ
439051 ADAY ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM DENETMENLERİNİN REHBERLİK GÖREVİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
655847 DENETİME YÖNELİK OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENEBİLECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
956817 GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN “EĞİTİM YÖNETİMİ” UYGULAMALARI: FİNLANDİYA VE K.K.T.C ÖRNEĞİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
246825 L2 LEXICAL REINFORCEMENT THROUGH MOBILE APPLICATIONS IN NORTHERN CYPRUS
177366 YAŞAM BOYU ÖĞRENME KAPSAMINDA TEKNOLOJI OKURYAZARLIĞI
225123 DIJITAL VATANDAŞLIK EĞITIMI VE PAYDAŞLARIN ROLÜ
680771 YÖNETİMDE UZAKTAN YÖNETİM İLE YERİNDEN OKUL YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
676066 OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKULLARIN MALİ DURUMLARININ VE BÜTÇE YÖNETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
460730 OKULLARDA ŞİDDETİN SEBEPLERİ
155493 INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND BUSINESS VALUES IN EDUCATIONAL MANAGEMENT
885207 SPOR MERKEZI KULLANAN AKTİF SPORCULARİN SERBEST ZAMAN DOYUMU DURUMUNUN BELİRLENMESİ
924556 AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERIM’IN ROL